WEB 사이트 개설 안내

2015年11月19日 at 14:56

< Span bbox_x = "273" bbox_y = "443" bbox_w = "350" bbox_h = "14" fsize = "14" fweight = "2" red = "55" green = "55" blue = "55" alpha = "255" > 평소 보다 각별 하시는 선생님을 받아, 두껍게 하나님 감사 드립니다.
< Span bbox_x = "273" bbox_y = "461" bbox_w = "280" bbox_h = "14" fsize = "14" fweight = "2" red = "55" green = "55" blue = "55" alpha = "255" >이도, WEB 사이트를 개설 했습니다.
より一層の内容充実に努めてまいりますので、今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。